Members

Faculty member
Associate professor
Masao Ohira
Students
D2
Yutaro Kashiwa
M2
Tomoki Miyazaki
M1
Makoto AshidaKatsunori Fukui
Daiki Yamasaki
B4
Ryota OkasakaSeiya OhigashiKojiro NoguchiFuga Yoshitomi
Alumni
Kiyofumi
Kinjo
Akira MatsumotoHayato Yosiyuki
Yuta
Matsuo
Daisuke MatsuoYusuke Matsuno
Yusuke KukitaYunosuke HigashiYoshiya MaedaYosuke Yamatani
Tatsuya UenishiYuya MatuuraChan Shiryaku
Seiya Oishi Naoya KatagiriAyaka Tsukiyama