Members

Faculty member
Associate professor
Masao Ohira
Students
D3
Yutaro Kashiwa
M2
Katsunori Fukui
Daiki YamasakiMakoto Ashida
M1
Kojiro NoguchiFuga Yoshitomi
B4
Daichi SakushimaMirai IkeuchiYuta KimuraHiroaki Kato
Hyuga Horiguchi
Alumni
Kiyofumi
Kinjo
Akira MatsumotoHayato Yosiyuki
Yuta
Matsuo
Daisuke MatsuoYusuke Matsuno
Yusuke KukitaYunosuke HigashiYoshiya MaedaYosuke Yamatani
Tatsuya UenishiYuya MatuuraChan Shiryaku
Seiya Oishi Naoya KatagiriAyaka Tsukiyama
Tomoki MiyazakiSeiya OhigashiRyota Okasaka